TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH C

Địa chỉ: Ấp thị trấn B, Thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Điện thoại: (02913)881.154

Email: c1hoabinhc.phb@sobaclieu.edu.vn

Địa điểm: https://goo.gl/maps/VsEksgfJxxQ2