• Tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình trường học trên đại bàn tỉnh Bạc Liêu
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tuyên truyền phổ biến triển khai nghị định số 47/2020/NĐ/CP
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước ở trẻ em
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
 • CHỈ THỊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 61 lượt tải | 1 file đính kèm
 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 58 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 1 cả năm
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 187 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án lớp 2 cả năm
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 204 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu nhận xét theo TT22
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ theo TT22
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 170 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án môn Tiếng Anh
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo án Môn Âm nhạc
  | Trường Tiểu học Hòa Bình C | 172 lượt tải | 1 file đính kèm