Hội thi "Ẩm thực" nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Công đoàn trường tổ chức