Đón tiếp đoàn kiểm tra, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Thư viện Tiên tiến

        Căn cứ vào kế hoạch số 469/KH-PGDĐT về việc thư viện Tiên tiến, xuất sắc năm học 2018-2019;

      Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và kế hoạch chỉ đạo của tổ Chuyên môn Tiểu học phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình về việc công nhận Thư  viện Tiên tiến.

       Ngày 19 tháng 02 năm 2019, trường đã được đón đoàn kiểm tra Phòng GD-ĐT Hòa Bình về kiểm tra công nhận thư viện Tiên tiến của nhà trường.

          Đoàn kiểm tra, tư vấn kỹ thuật của Phòng GD-ĐT gồm:

                1. Ông Huỳnh Cao Khải – Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng.

                2. Ông Trần Minh Bảo – Chuyên viên Phòng GD-ĐT, Tổ phó.

             3. Bà Phan Thị Thanh Thảo – Nhân viên Thư viện TH Vĩnh Thịnh A, Thư ký.

              4. Bà Lý Thị Kiều Diễm – Nhân viên Thư viện TH Vĩnh Bình B, Thành viên.

         Trường Tiểu học Hòa Bình C đã xây dựng kế hoạch, kiểm tra rà soát mọi điều kiện của nhà trường đối chiếu với tiêu chuẩn thư viện tiên tiến. Nhà trường đã tham mưu với các cấp, các ngành, đặc biệt nhà trường đã nhận được sự quan tâm đầu tư, tư vấn của Phòng GD & ĐT Hòa Bình nên nhà trường đã nhanh chóng hoàn thiện các yêu cầu theo tiêu chuẩn của thư viện tiên tiến.

 

 

Bài viết liên quan