Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1979 năm ngày Khởi nghĩa hai Bà Trưng

        Ngày 8/3/2019, Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Bình C tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong buổi Tọa đàm, Đại diện Công đoàn đã nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của chị em phụ nữ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cũng nhân buổi lễ đại diện Công đoàn đã trao giấy chứng nhận nữ 2 giỏi 5 năm liền cho 7 đồng chí và  giấy chứng nhận nữ 2 hai giỏi năm 2019 cho 18 đồng chí "Giỏi việc nước đảm việc nhà"


 

         Ngày 8/3/2019, Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Bình C tổ chức buổi Tọa đàm kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1979 năm ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong buổi Tọa đàm, Đại diện Công đoàn đã nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của chị em phụ nữ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cũng nhân buổi lễ đại diện Công đoàn đã trao giấy chứng nhận nữ 2 giỏi 5 năm liền cho 7 đồng chí và  giấy chứng nhận nữ 2 hai giỏi năm 2019 cho 18 đồng chí "Giỏi việc nước đảm việc nhà"

Bài viết liên quan