HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH C, NĂM HỌC 2020-2021

          Nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước. Ngày 24/10/2020, Trường Tiểu học Hòa Bình C, huyện Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021.

          Đến tham dự Hội nghị viên chức năm học 2020 - 2021 của Trường Tiểu học Hòa Bình C có sự hiện diện của Bà Dương Việt Thu – Hiệu trưởng nhà trường, Bà Nguyễn Thị Dung – Chủ tịch CĐCS và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường.

            Hội nghị đựơc nghe Bà Dương Việt Thu- Hiệu trưởng nhà trường lên khai mạc Hội nghị và thông qua các báo cáo:  Kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến đơn vị; báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; báo cáo thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra tại hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019- 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020- 2021;

          Cũng tại Hội nghị, các tổ khối, các đoàn thể và cá nhân đã tích cực đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm học 2020 -2021. Tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường – Bà Dương Việt Thu  - Hiệu trưởng cũng đã đăng ký danh hiệu thi đua tập thể của Trường Tiểu học Hòa Bình C năm học 2020- 2021 gồm: Tập thể Lao động Xuất sắc, Bằng khen của UBND huyện. Với tinh thần đoàn kết nhất trí  cùng chung tay góp sức xây dựng nhà trường ngày một phát triển vững mạnh, Bà Nguyễn Thị Lê – Phó hiệu trưởng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị Viên chức năm học 2020 - 2021 và được 100% thành viên trong nhà trường biểu quyết đồng thuận. Kết thúc Hội nghị là phần ký kết giao ước giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn nhà trường.

      Dưới đây là một số hình ảnh về buổi hội nghị:

                                                                 Ban truyền thông trường Tiểu học Hòa Bình C

 

Bài viết liên quan